της 10ης Μαΐου 2022

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΌς ΓΕΩΡΓΙΚΌς ΟΡΓΑΝΙΣΜΌς ΠΛΗΡΩΜΏΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΓΕΩΡΓΊΑς, ΑΓΡΟΤΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟς, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΑΡΧΉ RPD 2014 – 2020

Η εταιρεία Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοί Λτδ έτυχε χρηματοδότησης στα πλαίσια του Καθεστώτος 4.2 ΠΑΑ 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας ή/και Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων»   

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

τελευταία νέα και εκδηλώσεις

τα πάντα για το αλεύρι

εγγραφειτε στο ενημερωτικο μας δελτιο