Συγχρηματοδοτούμενο Έργο

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 - ΣΧΕΔΙΟ 4.2 Η εταιρεία Savvas Hadjigiorkis & Sons Ltd έλαβε επιδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου 4.2 RPD 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τη "Δημιουργία και εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης, εμπορίας ή / και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων" [...]

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διαβάστε περισσότερα »