Συγχρηματοδοτούμενο Έργο

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉς ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑς 2014-2020 – ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 4.2 Ο Σάββας Χατζηγιορκής & Υιός Ε.Π.Ε. έλαβε επιδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 4.2 RPD 2014-2020 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με θέμα «Δημιουργία και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Επεξεργασίας, Εμπορίας ή/και Ανάπτυξης Αγροτικών Προϊόντων» ...

Συγχρηματοδοτούμενο Έργο Διαβάστε περισσότερα »